м. Черкаси. Віртуальний педагогічний клуб «Творча майстерня»

 

Про клуб

ПОЛОЖЕННЯ

про Інтернет-клуб «Творча майстерня» освітян Черкаської області

І. Загальні положення

1.1. Положення про Інтернет-клуб «Творча майстерня» вчителів загальноосвітніх закладів Черкаської області (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України; Закону України «Про освіту» (від 23 травня 1991 р., № 1991); Закону України «Про вищу освіту» (від 17 січня 2002 р., № 2984-14); Закону України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (від 4 лютого 1998 р., № 75); Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2000 – 2002 роки» (від 06.07.2000р., № 1851-ІІІ); Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (від 31.07.2000 р., № 928); Постанови Кабінету Міністрів України (від 28 березня 2002 року № 379) «Про затвердження Державної програми «Вчитель» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України (від 11 травня 2011 року №493); Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р, № 161; Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої Міністром освіти і науки України 20.12.2000 р., Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та інші чинні документи державних органів влади у галузі освіти.

1.2. Інтернет-клуб «Творча майстерня» (далі - Клуб) є однією з форм інформаційно-методичної підтримки фахівців усіх дисциплін системи освіти України. Участь у Клубі дозволить підвищувати рівень фахової підготовки та обізнаності в різних галузях системи освіти, розповсюджувати власний педагогічний досвід, спілкуватися з колегами та обговорювати актуальні питання професійної діяльності.

1.3. Клуб надає можливість для самореалізації та самоствердження засобами віртуального спілкування, яке відображає різні сфери діяльності вчителя, а саме: практичну діяльність; методичну підготовку; дистанційне спілкування з колегами; консультування; самоосвіту; отримання інформації про участь у конкурсах, нових освітніх та художньо-естетичних проектах.

1.4. Інформаційною платформою Клубу слугує сайт (адреса: http://creative.klasna.com).

1.5. Членами та зареєстрованими учасниками (далі – Користувачами) сайту Клубу може бути педагогічний загал учителів закладів освіти; керівники установ освіти, студенти ВНЗ різних рівнів акредитації, що здобувають педагогічну освіту, представники широкої громадськості.

ІІ. Мета та основні завдання діяльності  Клубу «Творча майстерня»

2.1. Метою діяльності Клубу є формування віртуального простору для спілкування вчителів різного фаху, поширення їх інноваційного досвіду з різних напрямів практичної професійної діяльності.

2.2. Основними завданнями діяльності Клубу є:

2.2.1. Об’єднання у рамках діяльності Клубу методичного і творчого потенціалу фахівців закладів освіти Черкаської області.

2.2.2. Створення умов для взаємодії та спілкування вчителів закладів освіти Черкаської області, обговорення актуальних питань освітньої діяльності, розповсюдження перспективного педагогічного досвіду шляхом поширення їх статей, творчих робіт, узагальнення результатів професійної діяльності тощо.

2.2.3. Поширення та обмін інформацією про останні зміни щодо викладання предметів у загальноосвітніх школах та ведення гурткової роботи у позашкільних закладах України. Розміщення коментарів спеціалістів відповідного профілю та проведення консультування по запитах членів клубу.

2.2.4.Ообговорення професійних подій та обмін інформацією, що стосуються діяльності, як педагогів закладів освіти області, так і в Україні, а також стан розвитку галузі у цілому на сучасному етапі.

2.2.5. Задоволення потреб учителів у безперервній освіті, допомога у самоосвітній роботі.

ІІІ. Принципи та функції діяльності  Клубу «Творча майстерня»

3.1. Принципами діяльності Клубу є:

 • позитивне ставлення до матеріалів своїх колег,
 • бажання ділитися своєю творчістю, досвідом, знаннями;
 • конструктивна критика,
 • коректне спілкування,
 • ініціативність,
 • продуктивність,
 • активність,
 • добровільність,
 • дотримання авторських прав.

3.2. Клуб виконує такі функції, як:

 • інформаційна,
 • консультативна,
 • діагностична,
 • організаційна,
 • посередницька.

 

ІV. Права та обов’язки учасників і членів Клубу, Гостей і Користувачів сайту Клубу

4.1. Незареєстровані учасники (далі – Учасники) Клубу та сайту віртуального клубу (далі – Гості сайту) мають вільний доступ до матеріалів, розміщених на сторінках сайту, призначених для загального користування.

4.2. Учасники Клубу та Гості сайту мають право використовувати доступні їм матеріали сайту у своїй професійній діяльності за умови дотримання авторських прав.

4.3. Учасники Клубу та Гості сайту мають право ознайомитися з іншими (закритими) матеріалами сайту за особистим погодженням з Куратором спільноти та Адміністратором сайту.

4.4. Учасники Клубу та Гості сайту зобов’язані:

 • ознайомитися з цим Положенням;
 • дотримуватися принципів діяльності клубу (п. 3.1).

4.5. Зареєстровані члени Клубу (далі – Члени) та сайту віртуального клубу (далі – Користувачі) мають вільний доступ до усіх розділів сайту та розміщених у них матеріалів з метою подальшого використання у своїй професійній діяльності за умови дотримання ними авторських прав.

4.6. Члени Клубу та Користувачі сайту мають право:

 • вести особистий блог Користувача,
 • завантажувати матеріали сайту з метою подальшого використання у своїй професійній діяльності за умови дотримання ними авторських прав,
 • виносити актуальні питання та нові матеріали з професійної діяльності на загальне обговорення у форумі,
 • пропонувати матеріали з власного практичного досвіду для розміщення у відповідних тематичних розділах сайту,
 • брати участь у обговоренні актуальних питань та нових матеріалів з професійної діяльності,
 • встановлювати та здійснювати співпрацю з подібними віртуальними клубами з інших областей України та з міжнародними,
 • брати участь у Інтернет-заходах клубу,
 • вносити пропозиції по вдосконаленню діяльності Клубу з модернізації, реконструкції та тематичного наповнення сайту;
 • отримувати заохочення за результатами активності у клубі та на сайті,
 • отримати за погодженням із Куратором та Адміністратором статус Координатора Клубу та/або Модератора тематичного розділу (форми Інтернет-спілкування) сайту за результатами активності у клубі та на сайті.

4.7. Члени Клубу та Користувачі сайту зобов’язані:

 • надати про себе достовірну інформацію при реєстрації,
 • ознайомитися з цим Положенням,
 • дотримуватися принципів діяльності клубу (п. 3.1).

V. Організація роботи віртуального Клубу

5.1. Клуб створений як форма дистанційної інформаційно-методичної підтримки фахівців системи освіти України, зокрема вчителів закладів освіти Черкаської області в рамках діяльності Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (далі – Черкаського ОІПОПП).

5.2. Відповідальність за організацію діяльності Клубу покладається на методиста Черкаського ОІПОПП (далі – Куратор).

5.3. Куратор Клубу:

 • здійснює ефективне керівництво діяльністю клубу,
 • створює умови для безперервної взаємодії та спілкування членів Клубу, сприяє об’єднанню в рамках діяльності клубу методичного і творчого потенціалу спеціалістів закладів освіти Черкаської області;
 • сприяє та/або ініціює обговорення актуальних питань професійної діяльності, розповсюдженню передового педагогічного досвіду,
 • здійснює підготовку інформаційних, навчальних та науково-методичних матеріалів для розміщення на сайті;
 • здійснює своєчасне рецензування та редагування (за потребою) матеріалів, поданих учасниками та/чи Координаторами для розміщення на сайті;
 • здійснює науково-методичний та консультативний супровід діяльності Клубу,
 • сприяє організації та проведенню різних форм Інтернет-спілкування, спрямованих на вирішення завдань діяльності Клубу;
 • сприяє налагодженню співпраці членів клубу з національними та міжнародними громадськими організаціями та Центрами, в т.ч. шляхом розвитку проектної діяльності тощо;
 • подає клопотання керівництву Черкаського ОІПОПП про заохочення найактивніших Координаторів та членів Клубу,
 • оформлює звітну інформацію про діяльність Клубу,
 • здійснює іншу діяльність відповідно до мети та завдань діяльності Клубу.

 

5.4. Координацію діяльності інших форм дистанційного спілкування в рамках діяльності клубу здійснюють ініціатори їх створення з числа членів клубу (далі – Координатори).

5.5. Координатори Клубу:

 • ініціюють різноманітні віртуальні заходи та форми Інтернет-спілкування членів клубу,
 • здійснюють керівництво своїми тематичними розділами (формами Інтернет-спілкування),
 • здійснюють підготовку інформаційних та навчально-методичних матеріалів для розміщення на сайті,
 • контролюють (не рідше 1 (одного) разу на тиждень) роботу своїх тематичних розділів (форм Інтернет-спілкування),
 • аналізують результати роботи своїх тематичних розділів, оформлюють звітну інформацію;
 • рекомендують активних членів Клубу до заохочення,
 • контролюють дотримання членами та учасниками своїх тематичних розділів (форм Інтернет-спілкування) принципів діяльності Клубу,
 • здійснюють іншу діяльність в рамках повноважень, делегованих їм Куратором, відповідно до мети та завдань діяльності Клубу.

5.6. Загальний контроль за діяльністю Координаторів та організованих ними тематичних розділів (форм дистанційного спілкування) здійснює Куратор.

5.7. Куратор має право припинити або ліквідувати функціонування будь якої з утворених форм дистанційного спілкування у разі порушення їх Координаторами або учасниками принципів діяльності (п. 3.1.) та/або обов’язків членів Клубу та Користувачів сайту (розділ ІV).

5.8. Інформаційні, навчальні, методичні матеріали та ресурси, розміщені на сайті знаходяться у вільному доступі для всіх зареєстрованих членів Клубу та Користувачів сайту віртуального клубу.

5.9. З метою забезпечення дотримання авторських прав частина матеріалів (за попереднім погодженням з їх авторами) може надаватися тільки в особистому листуванні членів Клубу з Куратором та Координаторами або автором матеріалів. Матеріали подавати на електронну пошту Куратора ([email protected]), або особисто.

6.11. Тематичне спрямування матеріалів та розділів Клубу на сайті визначається членами клубу, Координаторами та Куратором.

6.12. Будь який член клубу може висунути ініціативу на загальне обговорення і будь хто з членів (Користувачів) та/або учасників (Гостей сайту) клубу можуть її підтримувати, розвивати та обговорювати при умові дотримання принципів діяльності  Клубу.

VІ. Заключні положення

7.1. Клуб реорганізується Куратором з урахуванням запитів та професійних потреб членів клубу.

7.2. Клуб ліквідується Куратором у разі втрати ним актуальності або доцільності існування за погодженням із керівництвом Черкаського ОІПОПП.

7.3. Реорганізація або ліквідація сайту віртуального клубу здійснюється Куратором із обов’язковим попередженням членів Клубу (Користувачів сайту) не пізніше як за 1 (один) місяць до запланованої дати реорганізації/ліквідації.

7.4. У разі ліквідації Клубу та його сайту, Куратор (у разі потреби) вирішує питання про збереження попередньо сформованої методичної бази та передачі її уповноваженій особі з числа членів з Клубу повідомленням контактної інформації цієї особи членам віртуального клубу.

 

Куратор (завідувач відділу перспективного педагогічного досвіду ЧОІПОПП)                                              М.Д.Підоплічко